2015-05-06

Kadra

Dyrektor Szkoły

mgr Edyta Balbuza-Szarota

Wicedyrektor Szkoły

mgr Halina Stanejko

mgr Helena Ewa Lasota

 

 

 

 1. Ambrosewicz Barbara
 2. Balbuza-Szarota Edyta
 3. Banasiak Anna
 4. Beczak Janukowicz Monika
 5. Berggrün Regina
 6. Buczyłko Nina
 7. Burdzyńska Marta
 8. Chmiel-Kosińska Anna
 9. Cichocki Jarosław
 10. Cybulska Wiesława
 11. Czaban Małgorzata
 12. Czołgoszewska Waleria
 13. Danilczuk Anna
 14. Dąbkowski Krzysztof
 15. Dobrowolski Maciej
 16. Domańska Ewa
 17. Drozd Dorota
 18. Firek Beata
 19. Franusz Barbara
 20. Gawenda Małgorzata
 21. Gieczewska Małgorzata
 22. Gładkowski Krzysztof
 23. Głowacka Ewa
 24. Górska Anna
 25. Iwańska Iwona
 26. Janicki Michał
 27. Janus Katarzyna
 28. Jatczak Barbara
 29. Jędrzejewska Anna
 30. Jóźwiak Teresa
 31. Kaczmarczyk Jadwiga
 32. Kaczorowska Natalia
 33. Karaś Marta
 34. Klamra Tomasz
 35. Kłodawska-Dulka Elżbieta
 36. Kopko Danuta
 37. Kotańska Justyna
 38. Kowalewicz Małgorzata
 39. Kozłowski Kamil
 40. Kraszewska-Szmidt Izabela
 41. Krawczyńska Joanna
 42. Kryłowski Norbert
 43. Kurowska Magdalena
 44. Kurpis Dariusz
 45. Kwiatkowska Lidia
 46. Lachowski Rafał
 47. Lasota Ewa
 48. Legowicz Hanna
 49. Legowicz Krzysztof
 50. Łaszczych Izabela
 51. Łukuć Judyta
 52. Małachowska-Pardo Danuta
 53. Markowicz-Bembenek Marzenna
 54. Michałowska Agnieszka
 55. Mieszczyńska Joanna
 56. Morzyc Mariusz
 57. Neugebauer Małgorzata
 58. Niedzielska Małgorzata
 59. Niewęgłowska Małgorzata
 60. Ostrowska Izabela
 61. Pesta Anna
 62. Piwiszkis Klaudia
 63. Prawdzik Mariola
 64. Prątnicka Barbara
 65. Przeradzka Katarzyna
 66. Retkowska Joanna
 67. Rojek-Szulich Joanna
 68. Rossochacka Halina
 69. Różak Alicja
 70. Rymkiewicz Zofia
 71. Rypińska Justyna
 72. Salski Sergiusz
 73. Sawicka Agnieszka
 74. Skomorowska-Leźnicka Danuta
 75. Sokół Adrianna
 76. Stanejko Halina
 77. Stefanowicz Magdalena
 78. Suchecka Sylwia
 79. Suhak-Mikołajska Malwina
 80. Szafranek Dariusz
 81. Sztorc Monika
 82. Szul Katarzyna
 83. Trzcińska- Szul Ilona
 84. Tyburska Dorota
 85. Wąsowska Tetiana
 86. Weder-Grygielewicz Krystyna
 87. Wilczewska – Senetra Elżbieta
 88. Wójcik Jolanta
 89. Wójtowicz Małgorzata
 90. Wysocka Maja
 91. Zhvanko Małgorzata
 92. Zielińska Halina
 93. Żmijewska Małgorzata

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się